0
07191009001

استاد علی مجیدی

مدرس برتر فیزیک کنکور

فارغ التحصيل مهندسي مكانيك دانشگاه تهران

نويسنده كتب خط ويژه گاج و انتشارات رزمندگان اسلام

استاد پروازي گرگان، اهواز، كرمان ، شيراز و ..

مدرس رتبه ٦ كنكور سراسري ٩٦

مدرس برترين مدارس و اموزشگاه هاي تهران : هدف ، جهان دانش ،حكيمف ، مهرانه ، آينده ساز ، سما و خبرگان

نمونه تدریس استاد