0
07191009001

استاد آزاده شجریان

مدرس برتر ادبیات و زبان فارسی کنکور

با بیش از ۱۹ سال سابقه تدریس و آموزش ادبیات و زبان فارسی کنکور

مدرس برتر آموزشگاه های برجسته کشور و استان فارس

استاد دانشگاه های مرودشت و جم

دارای مدرک کارشناسی ارشد ادبیات

نمونه تدریس استاد
آزاده شجریان