0
07191009001

دکتر امید حیدری

مدرس برتر ریاضیات کنکور

رتبه ۱۲ کنکور سراسری دکتری سال ۹۵

دانشجوی سال آخر دکتری مهندسی زلزله در دانشگاه تهران

دبیر مدارس و آموزشگاه های برجسته در استان تهران ، البرز و شهرستان ها

مولف تست های ریاضیات آزمون های سراسری گاج ، گزینه دو و قلم چی

تدریس دروس دانشگاهی در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

نمونه تدریس استاد