0
07191009001

استاد پرهام سامانی نژاد

مدرس برتر عربی کنکور

مدرس رتبه هاي برتر ، استعداد هاي درخشان ، مراكز مبتكران (نشانه مهر ) ، نمونه دولتي علوي اسلامي ؛ مجموعه شعب علوي ، سپهر ،درخشش ، رهجوي دانش ، پروفسور حسابي ، علامه جعفري ، گلها ، سيوان ، صباي نور ، ياران فاطمه ، نخبگان ،جهان ، آينده ساز ،فراز دانش ، فرهنگ كرج ، راه خلاق ، دانشفر ، سما ، و …
استاد پروازي شهرستان هاي ماهشهر ، اراك و كرج و رشت و شاهرود و بويين زهرا …
طراح سوال آزمون هاي كشوري قلمچي 
مبتكر سبكي نو در آموزش عربي 
مولف برترين جزوه هاي جمع بندي و آموزش كنكور 
مدرس اپليكيشن و ويدئو هاي آموزشي مجموعه بزرگ ماژيك و كلاسي برتر و پاسخ و …
مولف برترين بانك تست تيپ بندي شده عربي كنكور
برگزار كننده كيفي ترين و علمي ترين همايش هاي جمع بندي و كارگاه هاي موضوعي

نمونه تدریس استاد