0
07191009001

راهنمای ثبت نام دانش آموزان در سایت

فیلم آموزشی راهنمای ثبت نام و پیش ثبت نام در کلاس ها

آموزش عضویت در سایت جهت ثبت نام در کلاس ها
آموزش ثبت نام در کلاس های نکته و تست ۱۳۹۹
آموزش پیش ثبت نام در کلاس های آنلاین ۱۴۰۰
آموزش مشاهده کلاس های آنلاین در سایت