0
07191009001

استاد رضا استادرحیم

مدرس برتر شیمی کنکور

فوق لیسانس شیمی معدنی
مدرس مدارس : رازی – خوارزمی – صالحی شفا – رجایی –ملاصدرا –ره توشه – تزکیه و…..
مدرس اموزشگاه های : علوم – مبتکران- اندیشمندان جوان – ریحانی – حامی – مانا و…..
مدرس شهرهای کرج – قزوین-دماوند-تبریز-اصفهان- زاهدان و ….
بازنگر علمی کتاب شیمی جمع بندی خیلی سبز
طراح آزمون های قلم چی و گاما

نمونه تدریس استاد