0
07191009001

استاد محمدرضا رضایی

مشاور تحصیلی کنکور

 

فعالیت های آموزشی:
۸ سال مشاور آموزشی و تحصیلی بهترین مراکز کشور

طراح بودجه بندی ازمونهای متوسطه اول و دوم

مبتکر روش های بخاطر سپاری ۳ در ۱
نویسنده کتابچه ۸ کلید موفقیت

فعال انگیزشی
۴سال برگزاری همایش های مشاوره انتخاب رشته ی نهمی ها

نمونه تدریس استاد